01-XXXXXX, 2-1/2 Ton Cargo and K-2

43_military2.jpg
       
43_military4.jpg
       
43_military1.jpg
       
43_military3.jpg
       
43_military5.jpg